Category: Uncategorized

ביטול הסכם תמ"א 38

משרדנו מטפל מטעם בעלי דירות בהליך מורכב של תביעה ביטול הסכם תמ"א 38 חיזוק ועיבוי .המקרה מגלה קשיים ומורכבות לא פשוטה. התובעים, הינם בעלי הזכויות בדירות המגורים בבית משותף אשר חתמו על הסכם עם חברה קבלנית/יזמית לביצוע עבודות חיזוק ושיפוץ. לפי ההסכם התחייבה החברה ללוחות זמנים ברורים לצורך הסדרת הליכי הרישוי וההיתרים כפי שנדרש לביצוע […]