צוואות וירושות

עריכת צוואה נועדה להביע את רצונו של המצווה כיצד ירושתו תחולק לאחר אריכות ימים בעת פטירתו מהעולם.

אנו מעניקים סיוע מקיף ביצירת צוואות פשוטות ומורכבות וטיפול בענייני ירושה, תוך הקפדה על תיעוד משפטי וביצוע רצונות לקוחותינו – עריכת צוואה נכונה מאפשרת למנוח לשלוט בעתיד הכלכלי של הקרובים לו.

בגוף הצוואה ניתן להכליל הוראות שוללות, כגון הוראות אשר מונעות מזוכים חלקיים מלהגיש התנגדות לקיום צוואה, לדוגמא מתנגד שיזכה יקבל 1 ₪ מהעיזבון. ניתו גם להכין ראיות חיצוניות כוללות הסרטת הצוואה, יצירת חוות דעת רפואית במועד עריכת הצוואה.

לקבלת ייעוץ מקצועי

אפשרויות לעריכת צוואה

צוואה בכתב יד

צוואה בכתב ידו של המצווה, נושאת תאריך ואת חתימתו של המצווה.

למידע נוסף
צוואה בפני עדים

צוואה בכתב וכוללת: תאריך וחתימת המצווה בפני העדים, המצווה מצהיר בפני העדים שזאת צוואתו, העדים מאשרים בחתימת ידם על הצוואה כי המצווה הצהיר וחתם כאמור.

למידע נוסף
צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות תיעשה על-ידי המצווה באמירת דברי-המצווה בעל פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה או בפני חבר של בית-דין דתי, או בהגשת דברי-הצוואה בכתב, על-ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה או חבר בית-דין דתי כאמור.

למידע נוסף
צוואה בעל פה

"שכיב מרע" - צוואה של אדם הרואה את עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות. דברי המצווה יירשמו בזיכרון דברים שייחתם בידי שני עדים בציון תאריך והנסיבות לעריכתה. צוואת "שכיב מרע" תופקד ע"י שני העדים אצל הרשם לענייני ירושה. היה והמצווה נותר בחיים תוך 30 ימים, הצוואה תהיה מבוטלת.

למידע נוסף