צוואה הדדית

צוואה הדדית מהי

צוואה הדדית הינה מסמך הנערך בין בני זוג בעודם בחיים במטרה להגן עליהם מפני מצב בו כאשר חו"ח אחד מהם ילך לעולמו ראשון ימצא עצמו האחר נאלץ לחלוק את ביתו, הונו ורכושו עם יורשים נוספים לרבות צאצאי הזוג ואשר לא פעם מעדיפים לממש את חלקם באופן מיידי.

במקרה ובני זוג לא ערכו ביניהם צוואה הדדית גם צאצאי הזוג הינם יורשים על פי דין ואז ולא מעט קורה שאחד הצאצאים אינו מוכן להמתין ודורש לממש את חלקו בירושה בעוד אחד מבני הזוג עודו בחיים.

לא מעט מוצאים עצמם אנשים שבנוסף לאבלם ולעובדה כי נותרו ללא בן זוג בחיים שיתמוך בהם גם מול צאצא שלהם עצמם המבקש לממש את חלקו בירושה כאן ועכשיו עובדה המביאה לעימותים ולעכירות מיותרת הנחסכת במקרה בו בני הזוג עורכים ביניהם צוואה הדדית אשר לא מותירה כל פתח בפני מי המבקש לרשת את הנפטר ללא התחשבות בצרכיו ורצונותיו של ההורה הנותר בחיים.

נכון הוא כי צוואה הדדית היא מסמך מאתגר ביותר, שכן לא בצוואה מדובר, אלא בחוזה ארוך טווח המהווה עסקה בין בני זוג לטווח ארוך מאוד. כשבני זוג עורכים צוואה הדדית, אין למי מהם מושג מי משניהם ילך לעולמו קודם ומי אחר כך ומתי יגיע החוזה לביצועו.

מרגע עריכת צוואה הדדית עשויים להתרחש שינויי נסיבות מרחיקי לכת, שבעטיים עלול מי מבני הזוג שנותר בגפו לעמוד בין כותלי בית המשפט במטרה להגן על רכושו שלו ועוד מול ילדיו.

כדי למנוע מצבים לא רצויים העלולים להתרחש כדאי ורצוי לערוך צוואה הדדית בין בני זוג מוקדם ממאוחר.

הסדרת צוואה הדדית בין בני זוג בעודם חיים ובריאים עשויה למנוע קשיים עתידיים ולהגן על בן הזוג הנותר בחיים.