צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות תיעשה על-ידי המצווה באמירת דברי-המצווה בעל פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה או בפני חבר של בית-דין דתי, או בהגשת דברי-הצוואה בכתב, על-ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה או חבר בית-דין דתי כאמור. עם סיום הקראת הצוואה בפני המותב, יאשר האחרון את הצוואה.

החוק מאפשר גם להפקיד את הצוואה אצל רשם לענייני ירושה. ההפקדה תהיה במסירת הצוואה על–ידי המצווה עצמו לרשם לענייני ירושה. זכותו של המצווה לקבל בחזרה בכל עת צוואה שהפקיד.
כללי זהב לכתיבת צוואה