פודקאסט: הסיפור אחרי העתירה התקדימית שביטלה חוק-הלכת

שנת 2016 , שר האוצר משה כחלון לוקח את מלחמתו נגד משקיעי הנדל"ן צעד אחד קדימה, ולאחר שהגדיל את מס הרכישה ל 8% עבור כל דירת מגורים נוספת, ואחרי שהפעיל את פרויקט ה"דיור למשתכן", מצליח להעביר ביום 16.12.2016 בשעה 7:05 – בחקיקת בזק במסגרת חוק ההסדרים – את חוק "מס ריבוי דירות", הקובע מס בהיקף של 1% מערך כל הנכסים כתשלום מס שנתי, לכל אדם המחזיק 3 דירות ומעלה.

יובהר כי ההודעה על הכוונה להטיל מס על מחזיקי מספר דירות יצאה לתקשורת זמן רב עוד בטרם הגיע לקריאה הראשונה בכנסת, והתגובה הציבורית צברה תאוצה ככל שהתקדמו הליכי החקיקה.

בין אלו שזיהו את חוסר ההיגיון הפנימי וחוסר הצדק של החוק היה עו"ד אייל בן יהודה באום והוא פונה לעוה"ד זיוה ארנסטי, שעבדה עמו בשיתוף על עתירות קודמות ומשכנע אותה להגיש ביחד איתו את העתירה לבג"צ כנגד החוק, היה והחוק אכן יעבור בקריאה שניה ושלישית בכנסת. השניים מחלקים את העבודה ביניהם, שכן הדבר דורש גיוס של עותרים, למידת החקיקה והכנת העתירה לבית המשפט הגבוה לצדק – הכל צריך להיות מוכן ובהמתנה לאישור החקיקה – שכן מיד עם אישורה יש להגיש את העתירה, והרצון של השניים היה להגישה את העתירה ראשונים, שכן היה ברור שתהיה הצפה של עתירות עם אישור החוק.

מכיוון שהבסיס להגשת העתירה הוא קיומו של עותר שעתיד להיפגע מהחקיקה, השניים פונים לצחי קווטינסקי אשר לוקח על עצמו את גיוס העותרים, במקרה זה הייתה חשיבות לגיוסם של כמה שיותר עותרים בעלי קווים זהים, אנשים עצמאיים ללא פנסיה שרכשו במהלך חייהם דירות קטנות על מנת להשכירם ולחיות מההכנסה הצנועה שלרוב מגיעה כדי כ- 6,000 ₪ לחודש.

בניגוד מוחלט לניסיון של כחלון לצייר את החקיקה כחקיקה בעלת צדק חברתי שמטרתה לייצר שוויון בחלוקת העושר הכלכלי. השניים לא ישנים בלילות, יושבים ולומדים את כל הנדרש על מנת להכין את העתירה, וככל שמתקדמת שעת האפס – המועד בו יגיע החוק לקריאה שניה ושלישית – מתפרסמים יותר ויותר ליקויים בהליך החקיקה של החוק בוועדת הכספים, כאשר השיא מגיע בערבו של המועד להנחת החוק על שולחן הכנסת. ביום 15.12.2016 בשעה 24:00 הונחה על שולחן ועדת הכספים טיוטת החוק בצירוף הערות ותיקונים שהתקבלו במהלך אותו יום, חברי הועדה אשר ישבו מסביב לשולחן משעה 09:00 בבוקר כבר היו עייפים מדיי כדי להתעמק בנוסח החדש שהונח זה עתה על שולחנם, אלא שחברי הכנסת מטעם הקואליציה הפעילו עליהם לחצים ודרשו את אישור החקיקה על מנת שניתן יהא להגישה, כך ישבו חברי הוועדה החצי רדומים עד השעה 07:05 בבוקר ואישרו את החוק שאמור לשנות את חייהם של כל כך הרבה אנשים שעמלו כל חייהם כדי להשיג מעט שלווה בזקנתם.

מי שלא יכול היה לעבור לסדר היום על הפארסה הזאת היה היועמ"ש של הכנסת אשר בבוקר יום ראשון שלח ליו"ר ועדת הכספים מכתב התראה חמור בו התרה כי הליך החקיקה של החוק אינו תקין ולא ניתן להביאו במצב זה לכנסת. אף על פי כן, החוק מובא לקריאה שניה ושלישית ועובר את ההצבעות – ברור כי אין מנוס מהגשת העתירה מיד בשעה 08:00 בבוקר יום 18.12.2016. ויובהר כי הגם שהחוק היה חוק רע, היה ברור שמה שיוביל לביטולו יהיה דבר שיצביע על הליך החקיקה פגום מהשורש אשר פגע בעיקרון ההשתתפות של חברי הוועדה בחקיקת החוק.

ב 6.8.2017 , אחרי דיונים סוערים בבית המשפט העליון, הוחלט על ביטול החוק והחזרת הגלגל של החקיקה לערבו של יום 15.12.2016 – מועד בו הונחו התיקונים החדשים של החוק על שולחן הוועדה.

כלומר כחלון מקבל הזדמנות להביא את החוק לאישור הוועדה ולתקן את הליכי החקיקה – כידוע לכם כחלון החליט לא להביא את החוק שוב.

בפודקסט 81 אני מארח בהתרגשות רבה את עו"ד זיוה ארנסטי ואת עו"ד אייל בן יהודה באום, המספרים את סיפור העתירה אותה כתבו, מנקודת מבטם. הקשיבו, ולמדו על העשייה את מנעה כאוס במדינת ישראל. תודה לזיוה ואייל, שיאפשרו לי להיות ולקחת חלק בהצלחה!