קיש 16, פתח תקווה

תמ"א הריסה ובניה. הפרויקט בביצוע.