צאלים 10, חולון

ייצוג היזם בפרויקט התמ"א חיזוק ותוספת 24 דירות לבניין קיים עד למכירת הזכויות. הפרויקט הסתיים.