סוקולוב 23, רמת השרון

ליווי קבוצת רוכשים בעלים. ממתינים להיתר