השר משה 1, רמת גן

ייצוג בעלי דירות בהסכם תמ"א חיזוק נחתם הסכם - ממתינים לוועדת ערר