יפוי כוח מתמשך

מהפיכה של ממש בתחום ניהול משפטי בזקנה

שינוי חקיקה

התיקון הוא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18), התשע"ו–2016, והוא התקבל במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית ביום 29 במרס 2016. עד כה, אדם אשר מונה לו אפוטרופוס נקרא "חסוי", ביטוי המוחק את משמעותו כאדם. כעת המונח החוקי הרשמי הוא "אדם אשר מונה לו אפוטרופוס".

נקבעו שני כלים חדשים משמעותיים

"ייפוי כוח מתמשך" – הסדר זה מאפשר לאדם לתכנן את עתידו, ולקבוע (לרוב אדם שקרוב לו ומקובל עליו) שינהל את ענייניו וכיצד, תוך אפשרות למתן הנחיות מקדימות למיופה הכוח. בניגוד למצב הקודם בו אדם שאינו אחראי עוד למעשיו נקרא "חסוי "ומונה לו אפוטרופוס על ידי המדינה, אפוטרופוס שלא הכיר אותו ולא מודע לרצונותיו האישיים. האדם הקרוב מיופה הכח ביום שהממנה חדל להיות כשיר יקבל החלטות בשם הממנה בעזרת יפוי הכח המתמשך עבור נותן הממנה, בנושאים שהוגדרו מראש כגון – נושאים רכושיים, אישיים, גופניים.

מדוע חשוב למנות מיופה כח ולתת לו הנחיות

נהוג לחשוב שאדם מבקש למנות צד ג' שיקבל רק החלטות רפואיות עבורו (לקבל טיפול כזה או אחר רפואי), אך מבוגרים רבים מבקשים גם במצב שלא יהיו כשירים רפואית, להיות משמעותיים בחייהם של הקרובים, כגון מתן מתנות לנכדים בשמחות (חתונות, בת/בר מצווה ) וכולי, בעזרת היפוי כח, יכול הממנה להמשיך להיות משמעותי בחיי הקרובים לו גם, לאחר שכושרו המנטלי יבגוד בו.

השלבים הקריטיים בנושא יפוי כח מתמשך

1. עריכה וחתימה על יפוי כח מתמשך אצל עו"ד שקיבל הכשרה ממשרד המשפטים לטובת הנ"ל.

2. הפקדת יפוי הכח אצל האפטורופוס הכללי.

3. כניסה לתוקף יפוי הכח עקב נסיבות רפואיות.

4. פקיעה של יפוי הכח או ביטולו.

כלי נוסף שקיים היום בפני אנשים מבוגרים

"קבלת החלטות נתמכת" – מינוי תומך בקבלת החלטות, ניתן למנות תומך שיסייע לממנה בכל הנדרש לו כדי שיוכל לקבל החלטות בהתאם לרצונותיו ולבחירתו, ולחיות חיים עצמאים.

הזדמנות לשלוט בעתידנו

אנשים מבוגרים לרוב חושבים שבמידה ועשו צוואה הם "רגועים" ויש סדר בעתיד, אך צוואה נכנסת לתוקפה רק אחרי ה 120 , ומה עד אז? הכלים הנ"ל מאפשרים לאדם אחראי , להמשיך לשלוט בחייו גם כאשר גופו או שכלו יבגוד בו. משרדנו נותן את השירות הנ"ל.

עורך דין באום הוסמך על ידי משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי להחתים על יפוי כוח מתמשך