זיקת הנאה מכח שנים במקרקעין

פסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בעניין זיקת הנאה מכח שנים במקרקעין ביום 22.12.2015

בבית המשפט המחוזי בתל אביב ה.פ. 4493-03-14

הסיפור על קצה המזלג:

הסכסוך התגלע על שביל מעבר בבעלות הנתבעים; לפני כארבעים שנה החלו לגור בשכנות שתי משפחות אחת המשפחות נאלצה לעבור בשביל הגישה השייך למשפחה השכנה משום שלא הייתה אפשרות אחרת למעבר ישירות לביתם (בעורף המגרש). (שני הבתים הקדמי והעורפי הם על חלקה אחת)
לאחר שנים ,לבקשת הבעלים של הבית העורפי, הרשות-עירייה אפשרה פתח גישה חלופי לבית מהרחוב הסמוך וכך ייתרה את הצורך בשביל המעבר השייך בקניין למשפחה שאפשרה את המעבר.

בינתיים רכשו אנשים אחרים את הבית העורפי וטענו לזיקת הנאה במטרה להמשיך ולעבור גם בשטח בבעלות הבית הקדמי המצוי בבעלות הנתבעים .התובעים טענו לזיקת הנאה מכח שנים היינו אם נעשה שימוש במשך שנים רבות אזי הופכים המקרקעין לזכות שניתן אף לרשום אותה בטאבו.

משרדנו נבחר לייצג את הנתבעים – בעלי שביל המעבר

התובעים טענו כי במשך 40 שנה נעשה שימוש בשביל ולפיכך, מגיעה להם זכות מכח שנים בשביל

מאידך, טענו הנתבעים כי השטח שייך להם וזהו קניינם ואפשרו שימוש בשביל לשכניהם איתם היו ביחסים חבריים וגם בשל הצורך ומשהוסר האילוץ אינם מעוניינים עוד לאפשר מעבר שלא מן ההכרח.

בית המשפט המחוזי פסק בהחלטתו:

"…בנסיבות אלו, יש לקבוע כי הנזק שייגרם לנתבעים בשל כרסום זכות הקניין, עולה על התועלת לתובעים לפיכך, גם אם הייתה קיימת לתובעים זכות שימוש או זכות לרשום זיקת הנאה (אשר כבר נקבע לעיל כי היא אינה קיימת) – הרי שהיא בטלה נוכח שינוי הנסיבות כאמור…"

"ההלכה היוצאת מבתי המשפט קובעת, כי כאשר קיימת הרשאה פוזיטיבית לשימוש במקרקעין הכפופים אזי אין מדובר בשימוש נוגד המוביל ליצירתה של זיקת הנאה":

 

לבית המשפט יש הסמכות לקבוע:

"זיקת הנאה היא לתקופה בלתי מוגבלת, זולת אם נקבעה לה תקופה בתנאי הזיקה; אולם בית המשפט רשאי, על פי בקשת צד מעוניין או היועץ המשפטי לממשלה, לבטל את הזיקה או לשנות תנאיה, אם ראה לעשות כן בגלל אי הפעלת הזיקה או בגלל שינוי בנסיבות השימוש בה או במצב המקרקעין הזכאים או הכפופים; ורשאי בית המשפט לפסוק פיצוי למי שנגרם לו נזק על ידי הביטול או השינוי."

בקשת התובעים נדחתה כי יוכר להם השביל כשביל עליו יוכלו לרשום בעלות מכח שימוש של שנים נדחתה והתובעים יישאו בהוצאות המשפט.