התנגדות לצוואות

ניסיון של שנים, הצלחות משמעותיות בתיקים מורכבים, ידע משפטי – מסייעים לנו ויצרו לנו מומחיות לייצג לקוחות שמתנגדים לקיום צוואה, מדובר בנושא מורכב שדורש בנית אסטרטגיה נכונה.

על קצה המזלג ,טענות לביטול צוואה:

אונס או איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית, הוראת-צוואה שנעשתה מחמת טעות, טעות סופר, צוואה סתומה, צוואה בלתי חוקית, צוואה לטובת עדים וכו' (סעיף 35 לחוק הירושה, התשכ"ו-1965).

יחד עם זאת, בחלק מהטענות לביטול הצוואה, חוק הירושה קובע, כי אם אפשר לתקן את הצוואה, הרי שבית המשפט יעשה כן ולא יבטלה.

בהתנגדות לקיום צוואה, רשם הירושה יעביר את הדיון בהתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה. היה ובית המשפט דוחה את ההתנגדות, הדיון יוחזר לרשם הירושה וזה יוציא "צו קיום ירושה".

הגנה על צוואה