בוררות

עו"ד אייל בן יהודה בעל הכשרת כבורר ומבצע הליכי בוררות פרטית. הדבר מאפשר לצדדים להגיע לתוצאה בצורה מהירה ולחסוך זמן רב וכסף. ההליך מבוצע בהתאם לחוק הבוררות, תשכ"ח – 1968 *. בהסכמים רבים לרבו בהתחדשות עירונית , קיימת תניית בוררות במקרה של סכסוך בין הצדדים

במה בוררות עדיפה על הליך משפטי?

הליכי בוררות עדיפים על הליכים משפטיים המתנהלים בבית משפט, בהיבטים הבאים:

 

הליך ההתדיינות קצר

בהליך משפטי רגיל, ההתדיינות איננה תחומה בזמן. בפועל, הליך משפטי בבית משפט יכול שיימשך על פני שנים ולהסתיים בעוגמת נפש לאחד הצדדים או שניהם, מה שעלול לייצר הליך ערעור, על כל המשתמע מכך. הליך בוררות הוא הליך קצר מטבעו אשר נמשך מספר חודשים. פסק הבוררות ניתן בתוך 60 יום מהישיבה האחרונה או הגשת הסיכומים.

עלויות נמוכות

הליך משפטי עלול להיות כרוך בעלויות עצומות, הן בתשלומים לבית המשפט (אגרה בהגשת התועבנה, והן בתשלומי שכר טרחה והוצאות לעורכי הדין. בהליך בוררות ההוצאות לרוב נמוכות בהרבה.

יכולת לבחור את זהות הבורר שבקיא בתחום

בהליך בבית משפט אין לצדדים אפשרות לבחור את השופט שידון בתיק. התיק יכול להיות מנותב לשופט שבקיא מאד בנושא הסכסוך או לשופט אחד שאינו מכיר את מושגי היסוד של תחום הסכסוך. לעומת זאת, בהליך בוררות הצדדים רשאים לבחור את הבורר שיסייע להם בפתרון המחלוקת.

דיסקרטיות

בניגוד לתיקים שמתנהלים בבתי משפט ופתוחים באינטרנט , הליך הבוררות דיסקרטי.

סופיות ההליך וערעור

הליך בבית משפט מתנהל במשך מספר שנים שבסיומו ניתן פסק דין, כאשר לכל אחד מהצדדים הזכות לערער על פסק הדין. המשמעות היא שההליך המשפטי לא הסתיים וימשיך להתנהל לפני בית המשפט של ערעור לתקופה נוספת. בהליך בוררות קיימת חשיבות לעקרון סופיות הדיון ולפיכך ברירת המחדל היא שפסק הבורר מחייב את הצדדים ואין עליו ערעור. יחד עם זאת, קיימת לצדדים.

לייעוץ מקצועי לחצו