אפוטרופוסות

מוסד האפוטרופסות נועד למנוע מצבים בהם אנשים שאינם מסוגלים לנהל את ענייניהם יהיו ללא הגנה. בית המשפט ממנה את האפוטרופוס במקרה הצורך.

משרדנו מגיש בקשות לאפוטרופוסות על הגוף ועל הרכוש, מקבל אישור בית המשפט עבור בני המשפחה.

בנוסף מי שנמצא בתפקוד מלא יכול להיערך מבעוד מועד למצב עתידי שבו לא יוכל לקבל החלטות, על ידי מתן יפוי כוח מתמשך לאדם אחר ואפילו לתת מראש הנחיות מקדימות לאפוטרופוס עתידי אם ימונה לו. ניתן גם להתמנות כ"תומך החלטות" לאותו אדם ולסייע לו לקבל את ההחלטות בעצמו במקום להתמנות לאפוטרופוסים המקבלים את החלטות במקומו.

מינוי אפוטרופוס בצורה מיטבית - צרו איתנו קשר